22 thg 7, 2013

Video ĐH 2013 tại Nam California (Chào Cờ)


Video ĐH tại Nam California 2013 (tập1)


Video ĐH tại Nam California 2013 (tập2)


Video ĐH tại Nam California 2013 (tập3)


Video ĐH tại Nam California 2013 (tập4)