8 thg 8, 2013

Quê Hương và Bạn Thân & Những Ngày Vui Ở Nam Cali.Những Ngày Vui Ở Nam Cali.
                                                                       Châu-Hà
 Ngày July 4, lễ Độc Lập của Hoa Kỳ, gần chiều tối, ngoài sân nhà tôi tiếng pháo chào mừng nổ liên tục. Trong nhà vợ chồng già chuẩn bị vali cho ngày mai, sáng thứ sáu July 5, lên đường đi Nam Cali sớm, lúc 4 giờ sáng.
Mua vé máy bay chuẩn bị trước 3 tháng, gần ngày đi, hotel gọi phôn cancel  (bãi bỏ) phòng, vì hệ thống đường nước sao đó, tôi vội vàng tìm chị bạn cùng nghề ngày trước, gọi phôn xin ở tạm 3 ngày, vợ chồng bạn vui vẻ đồng ý ngay, qua nhà hàng xóm nhắn nhờ giúp kéo cái thùng rác vào nhà dùm, vì mỗi sáng thứ sáu là ngày đổ rác trong khu tôi ở, bà hàng xóm Ô Kê đồng ý giúp.

Những Ngày Vui Ở Nam Cali.